1. Anasayfa
  2. Güncel Haber
  3. Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan Kripto para yönetmeliği nasıl bir değişiklik getiriyor?

Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan Kripto para yönetmeliği nasıl bir değişiklik getiriyor?

Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan Kripto para yönetmeliği nasıl bir değişiklik getiriyor?
0
becommer_koinmedya
Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.

Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi.


Kripto para yönetmeliğindeki değişiklikle ilgili!

Resmi gazetede geze yarısı yayınlanan yönetmeliği aşağıda görüyoruz.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

(ü) Kripto varlık hizmeti sağlayıcılar

(v) Tasarruf finansman şirketleri

MADDE 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3- Bu yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.

İlgili kuruluşlar kripto para ve Bitcoin üzerinden yapılan işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirenlerin gerçek kimliklerini MASAK ve ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor.

Kaynak

Canlı sohbet, haber uzman görüşü ve piyasa sinyalleri için TELEGRAM grubumuzu, TWITTER ve FACEBOOK sayfamızı takip edin.