Anasayfa Bitcoin Bitcoin fiyatı tahmini modeli: Etkin Piyasa Hipotezi ve S2F
koinmedya_brave

Bitcoin fiyatı tahmini modeli: Etkin Piyasa Hipotezi ve S2F

Bitcoin fiyatı tahmini modeli: Etkin Piyasa Hipotezi ve S2F
0

Bu yazımızda Bitcoin fiyatı tahmini için ileri sürülen iki modeli karşılaştırmak istiyoruz. Bu modeller Etkin Piyasa Hipotezi ve S2F modeli. Plan B’ye göre S2F Bitcoin fiyatı tahmini için daha iyi sonuç veriyor.


Bitcoin fiyatı tahmini modeli

Elimizde bir formül olsa da bu formül sayesinde Bitcoin fiyatını tahmin edebilsek. Einstein’ın kütle-enerji eşitliği gibi (E=MC2 ) ya da hız formülü gibi; Yol= Hız * Zaman. Ancak finansal veriler insan faktörünü içerdiği için fizik formülleri gibi kesin sonuç vermiyor ve tahmin edilen değer ile gerçek değer arasında büyük çoğunlukla fark olabiliyor. Yine de istatistikçiler ekonomik ve sosyolojik verileri matematiksel yöntemlerle modellemekten vaz geçmediler ve bir çözüm önerisinde bulundular: Hata Terimi (e veya u ile gösteriliyor). Bu sayede ekonomik ve sosyolojik olaylar matematiksel formüllerle açıklanmaya çalışılıyor. Örneğin talep gibi: Q=f(P); Q miktar, P fiyat. Alın size basit bir talep modeli:

Q = ß0 – ß1*P + e

Bir malın talep edilen miktarı ile fiyatı arasında negatif ilişki var. Yukarıdaki “e” ise hata terimini veriyor.

Plan B’ye göre Bitcoin fiyatı tahmini ise S2F modeli ile açıklanabilir. Ancak çoğunluk Etkin Piyasa Hipotezinden hareket ediyor. Ünlü iktisatçı Hayek’e dayandırılan Etkin Piyasa Hipotezine (EPH) göre finansal piyasalarda kâr elde etmeniz çok zor: Bitcoin’den kâr elde etmek isteyen değerli okuyucum: Kusura bakma bunu ben değil Etkin Piyasa Hipotezcileri söylüyor. EPH üç derecede vurgulanıyor:

  • Zayıf EPH: Finansal veriletin geçmiş değerleri kâr etmek için kullanılamaz. Çünkü bu değerler piyasa tarafından zaten fiyatlandı. Bu nedenle zaman verileri ve teknik analizler anlamsız.
  • Orta kuvvette EPH: Bloomberg, WSJ, CNN ve diğer haber kaynaklarının açıklamaları zaten fiyatlandığı için temel analizler yine anlamsız. Yine kâr edemiyorsunuz.
  • Güçlü EPH: İçeriden bilgi alırsak kâr edemez miyiz? Size bu bilgiyi verecek kişiler zaten bu bilgileri fiyatlandırdığı için bu yolda işe yaramıyor.

Lütfen Bkz: İçeriden bilgi alan XRP yatırımcıları mı var?

Plan B ve diğer analistler S2F modelini tercih ediyor. Bu model, finansal ürünün kıt oluşundan hareket ediyor (Bitcoin miktarı 21 milyon ile sınırlı ve fiat paralar gibi sonsuz arza sahip değil).

Bitcoin Fiyatı = 0,4*S2F3, s2f=1/enflasyon

Yukarıdaki formülden hareketle Plan B’nin Bitcoin tahmini aşağıda görülüyor.

Ancak şunu belirtmekte yarar var: Finansal modeller sadece EPH ve S2F modellerinden ibaret değil.

Kaynak

koinmedya_brave
X